Alla iPads på Europaskolan Rogge och Europaskolan Malma är låsta så att eleverna själva inte kan installera egna appar.

Saknar man en app som man tycker skulle passa bra i undervisningen så ska man i första hand kontakta sin lärare/mentor och berätta vad det är man vill ha installerat, gärna en motivering till varför.

Läraren/mentorn tar sedan kontakt med rektorn på skolan som beslutar ifall appen godkännes eller inte. Detta är speciellt viktigt om det är en betalapp, men gäller även gratisappar!

När ett positivt beslut är taget så får vi på IT meddelande om att vi ska installera en ny app till eleverna.

Spel kommer inte att godkännas, så det är ingen idé att fråga om det.
Tagged: