Ibland kan dokument “försvinna” från Google Drive, oftast är det när man har delat dokument och en användare raderar eller flyttar sitt dokument eller mappen som dokumentet låg i. Dokumenten försvinner inte utan blir klassade som orphans, filer som saknar namn och en plats.

Om någon annan har skapat filen

När någon skapar en fil kan de ta bort, byta namn och återställa den. Kontakta personen som skapade filen och be honom/henne att återställa den eller dela den med dig igen.

Om den fanns i en mapp som någon annan har skapat

Om någon har tagit bort mappen ser du den inte på Drive längre. Så här hittar du filen:

  1. Testa den här avancerade sökningen om du vill se en lista över filer du har skapat som finns i borttagna mappar: https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=is:unorganized%20owner:me.
  2. Testa denna bredare avancerade sökning när du vill se en lista över alla filer som finns i borttagna mappar: https://drive.google.com/drive/search?q=is:unorganized.

Testa att göra det lättare att hitta filen i framtiden genom att dra den till en mapp på Min enhet.