För att infoga webbaserade videor från Youtube i din presentation som görs i PowerPoint 2016 for Mac så behöver du installera en Add-in för Office. Så här gör du:

  1. Välj Infoga i menyfältet och klicka på Store.
  2. Skriv in “Web Video Player” i sökrutan.
  3. Klicka på Lägg till.
    webvideo-1

  4. I rutan som dyker upp klistrar du in länken till den Youtube-video som du vill infoga i ditt bildspel.
    webvideo-2