För att aktivera talsyntes på din iPad så går du in i InställningarAllmäntHjälpmedelTal och slår på Läs upp markering. Under Röster kan du ladda ner mer högkvalitativ talsyntes på flera olika språk.

För att få en text uppläst så markerar du ett stycke text och klickar sedan på Läs upp i menylisten som dyker upp.