Instruktion för insamling/utdelning av iPads

Insamling av Ipads

  1. Elev märker upp sin iPad med namn och klass
  2. Lärare bockar av inlämnad iPad/skal på klasslista, noterar ifall skal saknas.
  3. iPads placeras på högkant bredvid varandra i lämplig kartong uppmärkt med skolans namn. Kartonger med ihopsamlade iPads låses in och IT informeras om var de kan hämtas.
  4. IT hämtar alla iPads som förvaras inlåst över sommaren.

Utlämning av iPads

  1. IT kör ut iPads till skolorna på förutbestämd dag.

När eleven loggar in på en iPad så knyts elev till iPad i vårt manageringssystem. Då vet vi vilken elev som har vilken iPad. När det gått någon vecka och vi ser i vårt system att alla elever loggat in på sin ipad så exporterar vi ut en excellista över elevnamn och serienummer. Listan delas i Google med respektive skola.

När en iPad går sönder så lämnas den in på respektive skolas reception, skoladmin lägger då in serienumret i listan på den nya ipad som skoladmin delar ut till eleven. På så sätt har vi ett identifikationssystem.