Innan du börjar

  • Se till att du är ansluten till samma trådlösa nät som skrivaren.

Skriva ut med AirPrint

  1. Öppna appen som du vill skriva ut från.
  2. Utskriftsalternativet hittar du om du trycker på appens delningssymbol, eller , eller trycker på .
  3. Tryck på eller Skriv ut. Om du inte kan hitta utskriftsalternativet går du till appens användarhandbok eller hjälpavsnitt. Det finns inte stöd för AirPrint i alla appar.
  4. Tryck på Välj skrivare och välj en AirPrint-skrivare.
  5. Välj antal kopior och andra alternativ, exempelvis vilka sidor du vill skriva ut.
  6. Tryck på Skriv ut i det övre högra hörnet.

Visa eller avbryta utskiftsjobbet

Medan utskriften pågår kan du visa utskriftsjobben eller avbryta dem med hjälp av appväxlaren.

Visa ett utskriftsjobb

Visa ett utskriftsjobb genom att öppna appväxlaren och därefter trycka på Utskrifter.

Avbryta ett utskriftsjobb

Avbryt ett utskriftsjobb genom att öppna appväxlaren, trycka på Utskrifter och sedan trycka på Avbryt utskrift.