För att fira att Europaskolan fyllde 25-år i år så skulle alla anställda ändra sin signatur i Outlook så att den använde jubileumsloggan. Nu ska jubileumsloggan bytas tillbaka till originalet igen.

Med Outlook öppet så klickar du i menyn på Outlook och sedan Inställningar.

Om du redan har en korrekt signatur idag så räcker det med att du byter loggan, om inte så byter du ut hela signaturen.

Byt ut loggan

Klicka på Outlook i menyn och sedan Inställningar, i fönstret som dyker upp väljer du Signaturer.

Klicka på Redigera-knappen.

Öppna Personalmappen på skrivbordet och navigera till LyktanFörvaltning/IT/E-postsignaturer.

I Redigeringsfönstret i Outlook raderar du loggan som ligger där idag genom att markera den och sedan trycka på Delete på tangentbordet. Dra sedan bilden som stämmer med din arbetsplats till detta fönster och släpp den ovanför texten.

Nu kan du stänga fönstret, när den frågar om den ska spara ändringarna så klickar du på Spara.

Byta ut hela signaturen

Klicka på Outlook i menyn och sedan Inställningar, i fönstret som dyker upp väljer du Signaturer.

Klicka på Redigera-knappen.

Öppna Personalmappen på skrivbordet och navigera till LyktanFörvaltning/IT/E-postsignaturer.

Öppna dokumentet E-postsignaturer, kopiera signaturen som stämmer med din arbetsplats. I Redigeringsfönstret i Outlook så börjar du med att radera allting som finns där, slå sedan retur ett par gånger för att lägga in ett par radbryt. Klistra sedan in texten du kopierade från dokumentet.

Redigera texten så den stämmer för dig, radera raden mobilnummer om du inte vill dela ut det.

Du ska nu ha någonting som ser ut så här.

Stäng fönstret och klicka på Spara när Outlook frågar om den ska spara ändringarna.

Klart!