Kom-igång guide för lärare Skolon

Som lärare kan du få en guidning genom Skolons funktioner direkt från Min samling. När du loggar in första gången dyker nedanstående introduktion upp. Bara att klicka på Fortsätt så blir du guidad genom de viktigaste funktionerna i Skolon.  Om du inte går igenom hela guiden i ett svep ser du Kom-igång ikonen nere i vänstra hörnet där du […]

Läs mer

Användardata saknas i Skolon

I de allra flesta fallen skapas konton till lärare och elever från en integration mellan Skolon och kommunen/skolhuvudmannens elevregister.  Användarna kopplas även till sina skolor baserat på vilka skolor de är kopplade till i elevregistret. Klasser, grupper och placeringar till dessa kommer också från elevregistret. I vissa fall finns integrationer från flera elevregister eller andra […]

Läs mer

Hittar inte mitt verktyg i Skolon

Om du saknar ett verktyg i “Min samling” som du vet att du borde ha kan det bero på två olika saker. 1. Du har licens för verktyget men det är inställt att inte visas. Läs mer om hur du väljer att visar dolda verktyg på följande artikel.  2. Du har inte blivit tilldelad licens för […]

Läs mer

Hur gör jag en beställning i Skolon?

För att kunna beställa licenser från Skolons bibliotek måste du vara Skolonadministratör.  Du hittar fler artiklar om hur du gör beställningar från Skolons bibliotek under kategorin “Inköp via Skolon”, eller på artikeln “Genomför ett köp” Om du önskar göra en beställning via Skolon men inte själv är Skolonadministratör – kontakta din skolas administratör. Om du inte vet […]

Läs mer

Misslyckad inloggning Skolon

Hoppsan! Har du precis försökt logga in till Skolon, men fått nedan felmeddelande? Orsaken är att Skolon inte lyckas hitta något användarkonto till dig hos oss.  De vanligaste orsakerna till att vi inte hittar något konto brukar vara: Hur löser jag problemet? Om du är en elev… Kontakta din lärare eller en administratör i receptionen […]

Läs mer

Så byter du mellan olika skolor i Skolon

I Skolon har du en – Min Samling – för varje skola du är kopplad till. Samlingen är unik per skola då den hanterar dina licenser, grupper och klasser för just den skolan som du är inloggad på. Därför kan samlingarna ha olika verktyg. Skulle det vara så att du har samma verktyg på flera […]

Läs mer