Elevdatoravtal

Här hittar du elevdatoravtalet som måste fyllas i och lämnas in innan man får hämta ut sin iPad/Chromebook. Elevdatoravtal20180611

Läs mer

Skapa ett DigiExam-konto

Om du som elev saknar ett DigiExam-konto så kan du skapa ett själv, du gör så här. Gå in på https://app.digiexam.se/app#/register Registrera dig med din skoladress Mejla till support@europaskolan.se och be om ditt student-id, detta är ett unikt nummer som identifierar dig när du skriver prov.  

Läs mer

Återställa Chromebook till fabriksinställningar

För att återställa din Chromebook till fabriksinställningarna så gör du på följande sätt. Se till att Chromebooken är påslagen, det spelar ingen roll om den är inloggad eller inte. Håll ner dom tre knapparna som är markerade i bilden så startar datorn om. Följande skärm kommer upp, du gå vidare genom att trycka CTRL + […]

Läs mer