Skriva ut från iPhone, iPad eller iPod touch med hjälp av AirPrint

Innan du börjar Se till att du är ansluten till samma trådlösa nät som skrivaren. Skriva ut med AirPrint Öppna appen som du vill skriva ut från. Utskriftsalternativet hittar du om du trycker på appens delningssymbol, eller , eller trycker på . Tryck på eller Skriv ut. Om du inte kan hitta utskriftsalternativet går du […]

Läs mer

Instruktion för insamling/utdelning av iPads

Instruktion för insamling/utdelning av iPads Insamling av Ipads Elev märker upp sin iPad med namn och klass Lärare bockar av inlämnad iPad/skal på klasslista, noterar ifall skal saknas. iPads placeras på högkant bredvid varandra i lämplig kartong uppmärkt med skolans namn. Kartonger med ihopsamlade iPads låses in och IT informeras om var de kan hämtas. […]

Läs mer

Elevdatoravtal

Här hittar du elevdatoravtalet som måste fyllas i och lämnas in innan man får hämta ut sin iPad/Chromebook. Elevdatoravtal20180611

Läs mer

Aktivera och använd talsyntes på iPad

För att aktivera talsyntes på din iPad så går du in i Inställningar – Allmänt – Hjälpmedel – Tal och slår på Läs upp markering. Under Röster kan du ladda ner mer högkvalitativ talsyntes på flera olika språk. För att få en text uppläst så markerar du ett stycke text och klickar sedan på Läs […]

Läs mer

Installera appar

Europaskolan använder ett hanteringssystem för alla iPads som heter IBM MaaS360, via den har vi en egen app store med godkända appar, dom flesta av dessa ska installeras automatiskt när man loggar in på sin iPad första gången. Men ibland kan man behöva gå in och välja en app själv, här ser du hur. Starta […]

Läs mer

Önskemål om app till iPad

Alla iPads på Europaskolan Rogge och Europaskolan Malma är låsta så att eleverna själva inte kan installera egna appar. Saknar man en app som man tycker skulle passa bra i undervisningen så ska man i första hand kontakta sin lärare/mentor och berätta vad det är man vill ha installerat, gärna en motivering till varför. Läraren/mentorn […]

Läs mer

Ta en skärmdump på iPad

För att ta en skärmdump/screenshot på din iPad så gör du följande: Håll ner Power-knappen och tryck snabbt på Hem-knappen och släpp sedan båda knapparna. Om du gjort det rätt så kommer du höra ett kameraljud och skärmen blinkar till. Se till att du inte håller ner Power-knappen för länge innan du trycker på Hem-knappen. […]

Läs mer

Uppstart av iPad

Det här är en guide som visar hur du startar upp din iPad första gången, steg för steg. På första skärmen drar du fingret från vänster till höger för att fortsätta. Välj Svenska på språk. Välj Sverige på region. Välj nätverket Ikaros, lösenordet är “daidalos” (utan citattecken). På platstjänster klickar du på Aktivera Platstjänster. Europaskolan […]

Läs mer