Uppstart av iPad

Det här är en guide som visar hur du startar upp din iPad första gången, steg för steg. På första skärmen drar du fingret från vänster till höger för att fortsätta. Välj Svenska på språk. Välj Sverige på region. Välj nätverket Ikaros, lösenordet är “daidalos” (utan citattecken). På platstjänster klickar du på Aktivera Platstjänster. Europaskolan […]

Läs mer